www.topograf.cz Dálniční průvodce Správní mapa Automapa
Jste zde: Domácí stránka |

TOPOGRAF spol. s r.o.

O nás

Naše společnost se zabývá především produkty a službami spojenými s výkony zeměměřické činnosti a výzkumem.
Z těchto disciplín se specializujeme zejména na topografii, geografii, kartografii a jejich vazby na informační technologie o území.

Aplikovaný výzkum a vývoj technologií.
Vytvořené topografické, kartografické a geografické databáze umožňují jejich široké využití v geografických informačních systémech aplikovaných v IT provozovaných na intranetových sítích i internetu a navigačních systémech.

Mapová produkce společnosti

zabezpečuje aktuální a kvalitní tvorbu tištěných i digitálních map, jejich aktualizaci atp. Nejznámějším produktem společnosti je Průvodce dálniční a silniční sítí ČR. Publikace vycházející každoročně od roku 1994 ročně ve více než statisícových nákladech dosáhla celkově 1,6 mil. výtisků. Od roku 2004 je provozována na internetových stránkách společnosti.

Společnost je držitelem oprávnění dle § 13 odst. 1 pism. d) zákona č. 200/1994 Sb. pro kontrolu dřívějších měření, je oprávněna k seznamování se s utajovanými skutečnostmi do stupně "vyhrazené".

Výzkumná činnost

Aplikční výzkum zaměřený na využití geopotenciálu W0 v oblasti geodetické, geofyzikální, geologické, a metrologické.Tvořený týmem odborníků zúčastněných subjektů, zapojených do řešení témat formou sdružení fyzických osob mezi nimiž platí pravidla Wikinomie - siťové spolupráce.

Zastřešujícím a odpovědným subjektem je samostatná výzkumná divize společnosti. Činnost týmu je cílena na zrychlení transferu nových technologií do praxe.

Z historie společnosti

Společnost Topograf založil v roce 1992 současný jednatel Ing. Bohuslav Haltmar, který se rozhodl využít svých rozsáhlých zkušeností a znalostí získaných ve Vojenské topografické služba ...  více

Z historie společnosti

Společnost Topograf založil v roce 1992 současný jednatel Ing. Bohuslav Haltmar, který se rozhodl využít svých rozsáhlých zkušeností a znalostí získaných ve Vojenské topografické službě. více

CZ EN RU

Kontakt

Nuselská 1419/53
Praha 4 - Nusle
140 00
e-mail: topograf@topograf.cz
tel.: 233326167


Mapa našich spolupracovníků
(soubor PDF, 300kb)